Od pryzmy po stół paszowy

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, IInstytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Współczesne, wysokowydajne bydło stawia przed hodowcą istotne wymagania żywieniowe. Przy ograniczonych możliwościach pobierania paszy (limituje pojemność przewodu pokarmowego) szczególnie trudno jest zaopatrzyć zwierzęta w optymalną ilość energii, na poziomie odpowiadającym ich wysokiej zdolności do produkcji mleka. Wzrost potencjału genetycznego krów mlecznych zatem, wymaga zmiany w podejściu do bazy pasz objętościowych dla tych zwierząt oraz sposobu ich zadawania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.