Strefa Bydło

Przyczyny brakowania krów mlecznych

Katarzyna Walkowiak

UP Wrocław

 

Brakowanie, jak sama nazwa wskazuje, oznacza eliminację osobnika ze stada. To kosztowne i skomplikowane zagadnienie. Jest ono jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez hodowcę. Dlaczego zwierzę miało by być wybrakowane? Przyczyny mogą być różne i z tego względu brakowanie można podzielić na zamierzone i niezamierzone.            

Zwiększenie niezamierzonej eliminacji zwierząt skutkuje mniejszą możliwością celowego usuwania z populacji osobników, które obniżają postęp hodowlany. Gdy dodatkowo dotyczy ono młodych krów koszty automatycznie rosną, ponieważ nie zwrócą się wtedy koszty wychowu lub zakupu jałówek i nie wykorzystany zostanie jeszcze ich potencjał produkcyjny. Dłuższe życie i użytkowanie zwierząt zwiększa intensywność selekcji, przez co do stada mogą być wprowadzone osobniki spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Niezamierzony ubój to niezaprzeczalna strata dla gospodarza, ale jest czasem niezbędny w celu zmniejszenia bólu zwierzęcia wskutek wypadku lub choroby. Jednak często zdarza się, że jest on wynikiem niskiego poziomu dobrostanu krów. Skutkuje to nieefektywnym wykorzystaniem zasobów zwierzęcych, sprzeciwia się zrównoważonej produkcji mleczarskiej oraz zaburza plan remontu stada.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy