Strefa Bydło

Uwagi dotyczące żywienia jałówek hodowlanych

 

Juliusz Strzetelski

Instytut Zootechniki-PIB, Kraków-Balice

Zakładany wiek i masa krowy przy pierwszym wycieleniu decydują o sposobie odchowu i rozwoju jałówek. Tempo wzrostu jałówki do pierwszego wycielenia zależy od poziomu żywienia i gęstości energetycznej dawki pokarmowej, której minimalna wartość (mGED, w JP/JW) powinna zapewnić zakładane tempo wzrostu. Czynniki te nie są bez znaczenia dla przyszłej produkcyjności krowy. W odchowie jałówek ras mlecznych jak i w przypadku odchowu przyszłych krów mamek możemy wyróżnić trzy „kluczowe okresy”: odłączenia, dojrzewania płciowego i pierwszego zacielenia.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy