Strefa Bydło

Choroba mętwikowa bydła przyczyną niepłodności i ronień

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ze względu na zagrożenie jakie stanowi choroba mętwikowa (kampylobakterioza, zaraza mętwikowa) dla zdrowia i straty jakie powoduje w hodowli bydła, międzynarodowe i krajowe akty normatywne regulują metody diagnozowania oraz sposoby postępowania w tej chorobie. Choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacteriosis) znajduje się w wykazie chorób zakaźnych zwierząt notyfikowanych do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE – Office International des Epizooties). W Polsce jest ona na liście chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. „o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” (Dz. U. nr 69, poz. 625 z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy