Strefa Bydło

Oddziaływanie korekcji racic na zdrowotność kończyn i wydajność mleczną krów w chowie stadnym

Henryk Maciolek, Piotrów Trybunalski

Podstawowym założeniem współczesnego, nowoczesnego chowu bydła mlecznego jest zdrowotność kończyn oraz wysoka wydajność mleczna krów z równoczesnym obniżeniem kosztów produkcji. Jest to jeden z czynników coraz szerszego wprowadzania chowu bezściołowego, który ma zapewnić opłacalność produkcji oraz zmniejszenie nakładu pracy na obsługę stada utrzymywanych krów mlecznych lub opasowych.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy