Strefa Bydło

Alltech w mistrzowskim stylu

Przemysław Wieczorek
www.FotoFerma.pl

 

20 marca br. na stadionie Lecha Poznań w iście mistrzowskim stylu, odbyły się wykłady w ramach 26-tej Europejskiej Trasy Wykładowej firmy Alltech. W sali, która w czerwcu będzie gościła najważniejszych VIP-ów Euro 2012, zasiedli zaproszeni przez Alltech goście, firmy współpracujące oraz dziennikarze.

 

 

Konferencję za pośrednictwem przekazu video otworzył dr Pearse Lyons. Dalszą część poprowadziła p. Renata Olejniczak, która kolejno przedstawiła głównych prelegentów: Sheelagh Penton, dr Jules Taylor-Pickard i Patricka Charltona.
Alltech jest globalną ̨firmą ̨działającą w 128 krajach, zajmują̨cą się ̨zdrowiem zwierzą̨t, dostarczają̨cą naturalne rozwią̨zania ż̇ywieniowe dla przemysłu spoż̇ywczego i paszowego. Współpracuje z najwię̨kszymi na ś́wiecie producentami, dostarczają̨c im produkty, które nie tylko niosą ̨ze sobą ̨wartość finansową, ale są ̨także naturalne, przyjazne zwierzę̨tom, konsumentom i środowisku.
Misja ̨firmy Alltech jest poprawa zdrowia zwierzą̨t oraz wyników produkcyjnych przez dodanie wartości żywieniowej do paszy, w sposób naturalny wykorzystują̨c fermentację ̨drożdżową ̨i technologię ̨enzymatyczną̨, algi oraz nutrigenomikę.
W związku z tak obranym profilem działania i strategią rozwoju, Alltech corocznie organizuje w całej Europie cykl konferencji, na które zaprasza rzesze słuchaczy.


Pierwszy wykład poprowadziła menadżer marki: Bio-Mos® i ActigenTM Sheelagh Pentony – „2011 – Rok Protestującego”.
Rosnąca populacja ludności świata i globalny problem żywieniowy, który nas dotyka, otyłość a zarazem głód, to duży problem dotyczący wszystkich mieszkańców ziemi. Wszystkie konflikty wywoływane na kontynentach świata dość często mają podstawy związane z problemami dotyczącymi żywności. Można z całą stanowczością powiedzieć, że znaleźliśmy się w samym środku rewolucji w żywieniu. Sposób, w jaki dzisiaj dokonujemy wyboru żywności jest zupełnie inny, niż to miało miejsce w przeszłości. Obecnie interesują nas już odpowiednie składniki odżywcze, a nie tylko odpowiednia żywność. Patrzymy dalej niż etykieta i informacje na niej zawarte. Nigdy jeszcze konsument nie czuł się na tak silnej pozycji, znajdując się jednocześnie tak daleko od wsi. Branża produkcji żywności znajduje się pod dużą presją konsumentów. W 1940 roku jedna ferma produkowała żywność dla 19 dorosłych ludzi. Obecnie każde gospodarstwo produkuje i żywi 155 dorosłych. Tak duży wzrost nie byłby możliwy bez firm zaangażowanych w pracę z hodowcami. Alltech zaangażował się w akcję, by przedstawiciele naszej branży mogli przekazywać rzetelne informacje konsumentom i jest zarówno gotowy do wzięcia udziału w żywieniowej rewolucji.
„Musimy wykarmić rosnącą stale populację świata” – tymi słowami zakończyła wystąpienie Sheelagh Pentony.
Kolejnym prelegentem była dr Jules Taylor-Pickard specjalista ds. żywienia, kierownik zespołu wdrożeniowego Alltech na Europę, która zaprezentowała bardzo ciekawy wykład na temat programowania żywienia: „Prawdziwa rewolucja w żywieniu”.
Programowane żywienie firmy Alltech to podejście do organizmu zwierzęcia w kontekście całego cyklu życiowego i stosowanie specyficznego żywienia i programów żywieniowych, które pozwalają zarządzać przyrostami i wpływać na poprawę jakości produktu. Nie jest to tylko zmiana receptury paszy lub stosowanych dodatków; to strategiczna zmiana w sposobie żywienia zwierząt.
Poprzez badania nad zmianami wskaźników ekspresji genów możemy stworzyć mapę genów, na które wpływają określone składniki diety lub czynniki środowiskowe. W badaniach żywieniowych pozwala nam to na wykorzystywanie indywidualnych charakterystyk do oceny wpływu, jaki mają zmiany dawek lub poszczególnych składników pokarmowych. Stosując nutrigenomikę możemy  przewidzieć wydajność zwierząt i modyfikować ich dietę, tak aby osiągnęły optymalną wydajność i wyższą jakość mięsa.


W ten sposób można osiągnąć szczegółowy obraz wpływu składników pokarmowych na ekspresję genów i wykorzystać tę wiedzę do programowania i uzyskiwania pożądanego rezultatu na poziomie produkcyjnym.
Już teraz Alltech może poszczycić się swoim dużym osiągnięciem w tej dziedzinie. Wołowina „Alltech Angus”, która powstała dzięki nutrigenomice jest serwowana jako lokalna marka w restauracjach w stanie Kentucky.
Całość wykładów, mających jako motyw przewodni troskę o człowieka, o jego edukację, podsumował swoim wystąpieniem pt. „2011: Rok Rewolucji”, członek zarządu Alltech, Patrick Charlton nadzorujący pracę 37 oddziałów Europejskich.
Kiedy myślimy o wzroście światowej populacji w całym XX i w obecnym stuleciu, musimy wyciągnąć pozytywne wnioski z sukcesów naszego przemysłu. Jednak musimy też zdać sobie sprawę ze stojących przed nami wyzwań.
Ciężar dostarczenia żywności dla rosnącej populacji spoczywa na naszych ramionach. Musimy znaleźć równowagę, aby produkcja żywności była opłacalna i jednocześnie zrównoważona; musimy pogodzić  ochronę zasobów i jednocześnie zaspokojenie zapotrzebowania konsumentów na bezpieczną i identyfikowalną żywność. Jako przedstawiciele rolnictwa musimy zmienić dawny sposób myślenia i adaptować nowe technologie w szybszym tempie oraz komunikować się w sposób, w jaki nie robiliśmy tego dotychczas.
Alltech angażuje swoje środki w komunikacji z producentem żywności i jej konsumentem. Dzięki portalom społecznościowym oraz szeroko rozwijającym się mediom elektronicznym Alltech buduje swą markę jako firma mająca doskonały kontakt i organizująca społeczności. Jednym z nich jest działalność związana z uczeniem najmłodszych. Poprzez publikację książek i materiałów na stronie internetowej, w prosty i przystępny sposób informuje do jakich celów potrzebna jest hodowla zwierząt oraz w jaki sposób odbywa się produkcja żywności. Młodzież ma do dyspozycji media elektroniczne oraz portale, poprzez które mogą nawiązać między sobą kontakt i wymienić się poglądami oraz pytać bezpośrednio ekspertów i uczestniczyć w konkursach młodych naukowców. Poza tym Alltech jest organizatorem wielu konferencji a także rodzinnych spotkań. Między innymi firma była tytułowym sponsorem Jeździeckich Mistrzostw Świata, Kentucky 2010.
„Ponieważ jako Alltech patrzymy w przyszłość, możemy dostrzec rolnictwo jako branżę ekscytującą i wciąż poszukiwać nowych dróg poprawy opłacalności i zrównoważenia naszego przemysłu.”

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy