Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2012

Znaczenie makro- i mikroelementów u bydła

Katarzyna Piotrowska-Tomala
PAN Olsztyn

 

Do prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych i fizjologicznych u zwierząt niezbędne są składniki mineralne. Warunkują one prawidłowy wzrost i rozwój, a także produkcyjność, zdrowotność oraz funkcjonowanie układu odpornościowego zwierząt.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Chów wolnostanowiskowy bydła jest bardzo korzystny dla zwierząt z uwagi na możliwość zapewniania im dobrostanu. Jeszcze lepsze jest połączenie tego systemu z możliwością wypasu na okólnikach lub pastwiskach. Ruch zwierząt na świeżym powietrzu pozytywnie wpływa na przemianę materii oraz kondycję psycho-fizyczną. Promienie słoneczne powodują wytwarzanie witaminy D – szczególnie ważnej dla rozwoju młodych osobników.

 

Maciej Adamski, UP Wrocław
Bartosz Kłos, Blattini Polska

 

Często można usłyszeć od hodowców stwierdzenie – „Chcę mieć krowy mięsne, ponieważ nie ma przy nich żadnej pracy. Krowy cielą się same, baza paszowa nie musi być najwyższej jakości i wartości, koszty budowy i eksploatacji budynków inwentarskich nie należą do wysokich”. Nic bardziej mylnego. Tu także, jak w każdym podejmowanym przedsięwzięciu, należy wykazać się dużą wiedzą, zapałem i poświęceniem.

 

Rodzime rasy bydła i sposoby ich ochrony

Anna Majewska
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

 

Do rodzimych ras bydła zaliczamy cztery rasy objęte programami ochrony zasobów genetycznych. W Polsce kolejno tworzono programy ochrony dla następujących ras bydła: polska czerwona, białogrzbieta, polska czerwono-biała i polska czarno-biała.

 

Użytkowość mleczna różnych ras i mieszańców F1

Piotr Wójcik
Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy

 

W kraju obecnie użytkujemy bydło w typie mlecznym lub mięsnym a nielicznym już rasom przypisujemy typ mięsno-mleczny. Doskonalenie poszczególnych ras jest, więc mocno ukierunkowane i nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli wrócić do dawnego kombinowanego. Wybierając daną rasę jako wiodącą w naszym gospodarstwie należy kierować się jednak nie tylko jej możliwościami genetycznymi, ale także możliwościami zapewnienia jej odpowiednich warunków środowiskowo-żywieniowe takich, aby ten potencjał mógł się uzewnętrznić. Musimy, więc określić cel, który zamierzamy osiągnąć w wyniku takich a nie innych decyzji hodowlanych.

 

Kwasy tłuszczowe w tłuszczu mleka

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

W świetle aktualnej wiedzy mleko jest traktowane jako produkt spożywczy, będący źródłem nie tylko łatwo przyswajalnych składników pokarmowych, lecz także znacznej ilości składników charakteryzujących się dużą aktywnością biologiczną, korzystnie wpływających na zdrowie konsumentów. Składniki bioaktywne występują zarówno we frakcji białkowej, jak i tłuszczowej mleka, jednakże w tłuszczu jest ich najwięcej. Tłuszcz w mleku występuje w postaci emulsji złożonej z kuleczek tłuszczowych o bardzo małej średnicy. Dzięki temu łączna ich powierzchnia w 1 litrze mleka zawierającego 3,5% tłuszczu wynosi około 100 m2.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy