Strefa Bydło

Znaczenie pasz pozyskiwanych z użytków zielonych w produkcji mleka

Ewa Stamirowska-Krzaczek
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 

Opłacalność hodowli bydła mlecznego zależy od wydajności stada, jakości mleka oraz kosztów produkcji. Zbiór zielonki o pełnej wartości odżywczej pozwala uzyskać paszę wysokiej jakości i znacznie ograniczyć koszty związane z zakupem koncentratów paszowych.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy