Strefa Bydło

Kukurydza wolna od chwastów Jak skutecznie ochronić uprawę przed chwastami?

Robert Smorawski, Paweł Talbierz

 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest podstawą do stworzenia idealnych warunków do wzrostu i rozwoju kukurydzy. W wypadku ochrony herbicydowej skuteczność wykonanych zabiegów zależy od przebiegu pogody w pierwszych tygodniach wegetacji tej rośliny. Niestety, wiosennych opadów deszczu oraz przebiegu temperatur nie jesteśmy w stanie skutecznie przewidzieć, a to one determinują prawidłowe działanie zastosowanych preparatów.

 

 

Zdecydowanie najbardziej podatne na wpływ pogody są systemy ochrony plantacji, w których rolnik wybiera herbicydy oparte o działanie doglebowe, stosowane w krótkim okresie czasu, czyli zaraz po siewie oraz krótko po wschodach kukurydzy, na młode rozwijające się chwasty. Na niższą skuteczność tych preparatów wpływ ma nie tylko mogąca pojawić się w tym okresie susza, ale także niskie temperatury. Jak pokazały ostatnie lata, proste wybory – jeden zabieg preparatem o działaniu doglebowym – bywają bardzo zawodne. Z reguły są to jednocześnie drogie warianty ochrony herbicydowej.
Poniżej przedstawiamy warianty ochrony herbicydowej charakteryzujące się nie tylko przystępną ceną, ale przede wszystkim wysoką skutecznością działania przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa dla roślin kukurydzy. Zostały one dokładnie przebadane i sprawdzone przez nas w doświadczeniach herbicydowych.
Proponowane systemy ochrony herbicydowej oparte są na preparacie Narval 040 OD, którego substancją aktywną jest nikosulfuron z grupy sulfonylomoczników. Dzięki formulacji OD, która zapewnia zwiększenie efektywności działania (poprzez lepsze zwilżenie liści) otrzymujecie Państwo jeden z najlepszych dostępnych na rynku herbicydów zawierających nikosulfuron. Substancja ta charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem dla rośliny uprawnej i jako nieliczna może być stosowana nawet do fazy 8 liści kukurydzy. Narval 040 OD pobierany jest przez liście chwastów i powoduje zahamowanie ich wzrostu, a następnie stopniowe przebarwienie. Chwasty zamierają całkowicie po ok. trzech tygodniach od zabiegu. W dawce 1,0 l/ha zwalcza przede wszystkim chwastnicę jednostronną, marunę bezwonną, rdest ptasi i powojowy, szarłat szorstki oraz fiołka polnego. W dawce 1,5 l/ha niszczy również perz właściwy. W celu poprawienia skuteczności działania na chwasty dwuliścienne proponujemy zastosowanie preparatu Narval 040 OD w mieszaninie z jednym z herbicydów nalistnych.

Wariant 1: STANDARD
Narval 040 OD [dawka 1,0 l/ha] + Cornmax 340 SE [dawka 1,2 l/ha] + adiuwant Asystent +

Jeżeli oczekujecie Państwo rozwiązania szybko i skutecznie zwalczającego chwasty dwuliścienne nawet w ich wyższych fazach rozwojowych, idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu Narval 040 OD wraz z herbicydem Cornmax 340 SE. W swoim składzie zawiera on dwie nawzajem uzupełniające się substancje aktywne. Terbutyloazyna jest ostatnią z triazyn dopuszczoną do stosowania w rolnictwie. Pobierana jest przez korzenie, a w mniejszym stopniu przez liście zwalczanych chwastów, wykazując skuteczne i długotrwałe działanie doglebowe. Bromoksynil działa kontaktowo (parząco) i jest pobierany przede wszystkim przez liście. Rezultatem działania herbicydu Cornmax 340 SE jest bardzo szybkie zasychanie, a następnie zamieranie wrażliwych chwastów. Zabieg należy wykonać w fazie 4-6 liści kukurydzy.

Wariant 2: OPTI
Narval 040 OD [dawka 1,0 l/ha] + Sulcorn 300 SC
[dawka 1,0 l/ha] + adiuwant Partner +


Wariant ten polecany jest szczególnie na plantacje kukurydzy uprawianej w monokulturze, gdzie istnieje ryzyko dużej presji chwastów jednoliściennych, w tym chwastnicy oraz chwastów dwuliściennych tj. bodziszek drobny, komosa biała, przetaczniki, szarłat szorstki czy chwasty rumianowate. Herbicyd Sulcorn 300 SC w swoim składzie zawiera sulkotrion, związek z grupy trójketonów. Pobierany jest w większym stopniu przez liście chwastów, w mniejszym również przez korzenie. W wyniku działania preparatu następuje zniszczenie chlorofilu i bielenie blaszek liściowych. Pierwsze objawy widoczne są po 7 dniach, natomiast chwasty zasychają już dwa tygodnie po wykonaniu zabiegu. W skrajnie trudnych przypadkach wskazane jest dodanie adiuwanta olejowego Partner+, który polepsza pokrycie i wnikanie substancji aktywnej przez blaszki liściowe chwastów. Sulcorn 300 SC charakteryzuje się nie tylko szybkim działaniem, ale również bardzo wysokim bezpieczeństwem dla roślin kukurydzy! Jego substancja aktywna jest natychmiast metabolizowana, nie powodując efektu zahamowania wzrostu rośliny uprawnej.

Wariant 3: EKO
Narval 040 OD [dawka 1,0 l/ha] + regulator wzrostu
zawierający 2,4-D i dikambę (0,5 l/ha) + adiuwant Asystent +


Na plantacjach, na których nie ma problemu z silnie zachwaszczonymi polami idealny będzie wariant ekonomiczny, charakteryzujący się wysoką skutecznością zwalczania podstawowych chwastów w kukurydzy, a także niskim kosztem zabiegu. Podobnie jak w poprzednich wariantach podstawę stanowi produkt Narval 040 OD, który wspomagamy herbicydem z grupy regulatorów wzrostu (zawierającym 2,4-D i dikambę). Zabieg należy przeprowadzić w fazie 3-5 liści kukurydzy. Zaletą tej mieszaniny jest szeroka gama zwalczanych chwastów dwuliściennych oraz chwastnicy jednostronnej, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Wariant MAXI
Trophy 840 EC [dawka 2,0 l/ha doglebowo]
+ jeden z wariantów nalistnych [1-3]


Występują plantacje, na których ze względu na bardzo duże nasilenie chwastów konieczne jest wykonanie dodatkowego zabiegu herbicydowego. Wszędzie tam, gdzie stosowane są nawozy naturalne czy nawozy organiczno-mineralne z osadów ściekowych istnieje bardzo wysokie ryzyko nagromadzenia się wielu gatunków uciążliwych do zwalczenia chwastów. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem będzie wykonanie dwóch zabiegów, z czego pierwszy doglebowo herbicydem Trophy 840 EC, który zabezpieczy Państwa plantacje przed groźnymi chwastami w kukurydzy tj. chwastnica jednostronna, komosa biała czy szarłat szorstki. Jego substancją aktywną jest acetochlor. Związek ten pobierany jest przez liście chwastów w fazie ich kiełkowania. Mechanizm działania tego produktu oparty jest na blokowaniu enzymów działających w roślinie we wczesnych fazach wzrostu, dlatego tak ważne dla skutecznego działania jest zastosowanie herbicydu doglebowo. W momencie gdy pozostałe na plantacji chwasty osiągną fazę od 3 do 5 liści należy wykonać nalistny zabieg korygujący, jednym z trzech proponowanych przez nas wariantów (STANDARD, OPTI lub EKO). Koszt ochrony herbicydowej przy założeniu dwóch zabiegów jest ekonomicznie uzasadniony, gdy zestawimy ze sobą ilość uratowanego plonu z jego wartością.

Zachęcamy do zapoznania się z tabelą nr 1 . Znajduje się w niej porównanie spektrum zwalczanych chwastów w uprawie kukurydzy przez wybrane herbicydy. Stanowi ona kompletne kompendium wiedzy nt. skuteczności produktów dostępnych na rynku. Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania, przełożą się na sukces, którym z całą pewnością będą plantacje kukurydzy wolne od chwastów!

 

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy