Strefa Bydło

XIV-lecie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz nadanie tytułu doktora honoris causa UWM Profesorowi Zygmuntowi Litwińczukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dariusz Minakowski, Katarzyna Markowska

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po raz XIV obchodził swój jubileusz. Główna ceremonia odbyła się w Centrum Konferencyjnym uczelni.

 

 

Uroczystość, jak każe tradycja, otworzył J. M. prof. dr hab. Ryszard Górecki przedstawiając na wstępie rozwój i ostatnie osiągnięcia uczelni. Święto Uniwersytetu to szczególny dzień, w którym władze uczelni honorują najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa wybitnych pracowników nauki z kraju i z zagranicy. W tym roku do szacownego grona doktorów h.c. uczelni dołączył prof. zw. dr hab. Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Profesor jest wybitnym specjalistą w dziedzinie hodowli i użytkowania bydła w Polsce. Znaczący jest jego wkład pracy w poprawę wartości genetycznej krajowej populacji bydła. Szczególnym osiągnięciem prof. Z. Litwińczuka jest restytucja rodzimej
rasy bydła białogrzbietego. Profesor Z. Litwińczuk należy do grona czołowych pracowników nauki, którzy umiejętnie łączą rezultaty pracy naukowej z unowocześnianiem produkcji mleka i doskonaleniem hodowli bydła. Laudację na cześć prof. Z. Litwińczuka z okazji nadania
tytułu doktora h.c. UWM wygłosiła prof. dr hab. Janina Pogorzelska, kierownik Katedry Hodowli Bydła i Produkcji Mleka z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Badania prowadzone przez prof. Z. Litwińczuka oraz jego zespół związane są z oceną wartości hodowlanej bydła czarno-białego i doskonaleniem potencjału genetycznego zwierząt w użytkowaniu mlecznym i mięsnym. Dużym osiągnięciem były badania nad efektywnością krzyżowania krajowych ras bydła z rasą holsztyńsko-fryzyjską. Skutkiem tych badań, realizowanych przy współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, było wprowadzenie i upowszechnienie polskiej odmiany bydła holsztyńsko-fryzyjskiego (PHF). Szczególnym osiągnięciem Profesora jest restytucja bydła białogrzbietego i kwalifikacja tego bydła jako rasy rodzimej. Ważne miejsce w działalności prof. Z. Litwińczuka zajmuje problem zachowania bioróżnorodności zwierząt, a w szczególności bydła. Owocna jest również współpraca naukowa Profesora z licznymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. Profesor jest twórcą szkoły naukowej z zakresu hodowli bydła, w ramach której promował on liczne grono doktorów i doktorów habilitowanych. Powszechne uznanie w kraju i zagranicą osiągnięć naukowych prof. Z. Litwińczuka stawiają go w gronie niekwestionowanych specjalistów w dziedzinie hodowli i użytkowania bydła.
Na zakończenie uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Z. Litwińczuk wygłosił interesujący wykład nt. „Zwierzęta w życiu człowieka”, w którym przedstawił zależności między człowiekiem i zwierzęciem od czasów prehistorycznych do chwili obecnej.
Zgodnie z tradycją święto uniwersyteckie jest także okazją do promocji doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas tegorocznego święta dyplomy doktorskie odebrało 107 osób z różnych wydziałów uczelni a dyplomy doktorów habilitowanych 44 osoby. W tym roku po raz pierwszy Senat Uczelni przyznał specjalne wyróżnienie w postaci statuetki – Nicolaus Copernicus Homini Honorando za szczególne osiągnięcia naukowe prof. dr hab. A. Siwickiemu, kierownikowi Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Prof. A. Siwicki jest uznanym autorytetem w skali międzynarodowej w dziedzinie mikrobiologii i immunologii klinicznej zwierząt.
Święto XIV-lecia uczelni było okazją do zaprezentowania głównych osiągnięć i jednocześnie perspektyw rozwoju Alma Mater Cortoviensis.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy