Strefa Bydło

O pielęgnacji racic raz jeszcze

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Utrzymanie zwierząt w systemie alkierzowym wyklucza swobodny ruch na pastwisku, co może prowadzić do wystąpienia różnego rodzaju zniekształceń i schorzeń racic. Wiadomo, że znaczny ciężar krowy spoczywa na jej nogach, a dokładnie rzecz ujmując na jej racicach. Przy prawidłowym kształcie puszek racicowych obciążone są przede wszystkim ich przednie krawędzie i podeszwy, a osie pęcinowo-racicowe mają przebieg prawidłowy.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy