Strefa Bydło

Przerostowe zapalenie skóry szpary międzyracicowej

Paweł Stefański, Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Barbara Stefańska, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Przerostowe zapalenie skóry szpary międzyracicowej (Hyperplasia interdigitalis) wśród osób wykonujących korekcję racic popularnie nazywane jest jako limaks. Jest to choroba o charakterze nie infekcyjnym, której widoczną zmianą jest powstawanie w szparze międzyracicowej brodawkowatej narośli.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy