Strefa Bydło

Kukurydza ziarnowa i kiszonkowa w krajach UE i na świecie

Witold Podkówka
Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Powierzchnia uprawy kukurydzy z podziałem na ziarnową i kiszonkową, wynika ze sposobu użytkowania.

 

 

Kukurydzę uprawianą w technologii kiszonkowej wykorzystuje się do produkcji kiszonki, która jest podstawową paszą objętościową dla bydła lub jako substrat do produkcji biogazu. Ziarno kukurydzy stanowi:
■    składnik diety żywieniowej ludzi,
■    składnik mieszanek paszowych głównie dla drobiu i świń oraz bydła,
■    do produkcji bioetanolu,
■    do produkcji skrobi,
■    przetwórstwie rolno-spożywczym,
■    do wytwarzania napojów i innych środków spożywczych.
Słoma kukurydziana po zbiorze kolb to substrat do produkcji peletu lub brykietu do celów grzewczych, względnie substrat do produkcji biogazu.
Szczególne znaczenie ma ziarno kukurydzy w gospodarce narodowej, czego dowodem jest wzrost globalnej produkcji w ciągu ostatnich 50 lat. W 1960 roku szacowano światową produkcję ziarna na poziomie 220 mln ton, zaś w 2010 osiągnięto poziom 814 mln ton. Wynika z tego, że średnio roczny wzrost produkcji ziarna wynosił 12 mln ton.

 


Dane zamieszczone w tabeli 1 wskazują, że w krajach UE 60% powierzchni uprawy kukurydzy przypada na ziarno, zaś na kiszonkę tylko 40%.
W 27 krajach Unii Europejskie powierzchnia uprawy kukurydzy w 2010 roku wynosiła:
■    13,6 mln ha ogółem, w tym:
→    8,1 mln ha kukurydza ziarnowa
→    5,5 mln ha kukurydza kiszonkowa.
W skali światowej produkowane jest głównie ziarno, na które przypada 93% powierzchni uprawianej kukurydzy. Wynika to z faktu, że w wielu regionach świata ziarno kukurydzy stanowi podstawowy składnik diety ludzkości. Kukurydza zastępuje ryż, względnie maniok.
Światowa powierzchnia uprawy kukurydzy w 2010 roku wynosiła 167,3 mln ha ogółem, w tym: 155,6 mln ha kukurydza ziarnowa oraz 11,7 mln ha kukurydza kiszonkowa.
Powierzchnia uprawa kukurydzy ziarnowej w mln ha:
■    Azja – 42,5
■    Afryka – 30,7
■    Chiny – 31,5
■    USA – 33,0
■    Ameryka Środkowa – 9,8
■    Unia Europejska – 8,1
■    Razem – 155,6.
Dane zestawione w tabeli 2 jednoznacznie wskazują, że globalna produkcji ziarna kukurydzy jest na pierwszym miejscu. Przyjmując całkowitą produkcję trzech podstawowych zbóż: pszenicy, kukurydzy, ryżu za 100%, to na ziarno kukurydzy przypada 43%. Średni plon ziarna kukurydzy wynosi 5,1 ton/ha, zaś pszenicy i ryżu tylko 2,9 ton/ha
Przedstawiona w skrócie informacja wskazuje, że kukurydza jest ważną gospodarczo rośliną uprawną, której znaczenie będzie wzrastało, mając na uwadze wzrost liczby mieszkańców i wzrastające zapotrzebowanie na energię.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.