Strefa Bydło

Praktyczne rozwiązania w gospodarstwie w Dłoni

Paweł Stefański, Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Barbara Stefańska, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Gospodarstwo w Dłoni stanowi niezwykłe miejsce łączące naukę oraz praktykę. Miejscowość, o której pierwsze wzmianki pochodzą z XIV wieku, to nie tylko samo gospodarstwo, ale również neobarokowy pałac przebudowany w 1912 roku.

 

 

Od 1957 roku Dłoń oraz folwark Melanów należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Aktualna nazwa Rolniczy Zakład Doświadczalny Dłoń powstała w wyniku restrukturyzacji w 1994 r. Główne zadania realizowane w partnerstwie nauka-praktyka w Dłoni to m.in. prowadzenie licznych doświadczeń przez poznańskich naukowców, realizacja prac magisterskich i doktorskich, zajęć terenowych dla studentów oraz uczniów techników o profilu rolniczym. Podjęta współpraca zaowocowała również licznymi rozwiązaniami, które wprowadzono w gospodarstwie zarówno do produkcji zwierzęcej jak i roślinnej.

Własna soja


Powierzchnia gospodarstwa wynosi 635 ha, z czego 580 ha stanowią grunty orne. Produkcja roślinna ukierunkowana jest na uprawę pszenicy, jęczmienia, rzepaku, buraków cukrowych, a także pasz objętościowych. Jednym z sukcesów gospodarstwa w Dłoni oraz naukowców jest uprawa z dużym powodzeniem na obszarze 10 ha soi odmian krajowych („Naviko” i „Gaj”) wyhodowanych w Katedrze Genetyki Roślin, która stanowi podstawowe źródło białka w gospodarstwie.Przenoszenie zarodków


Rasą utrzymywaną w Dłoni jest bydło holsztyńsko-fryzyjskie. Wielkość stada waha się w granicach 175 sztuk utrzymywanych w oborze uwięziowej, która została zmodernizowana kilka lat temu, co pozwoliło na jeszcze skuteczniejsze realizowanie założonych celów hodowlanych, do których należy zaliczyć przede wszystkim dalszy wzrost uzyskiwanej wydajności mlecznej od krów, przy zachowaniu wysokiej jakości mleka. Cele te gospodarstwo w Dłoni realizuje dzięki stosowaniu odpowiedniej selekcji oraz nowoczesnym biotechnikom rozrodu. Pierwsze cielęta pochodzące z przenoszenia zarodków urodziły się już w 1986 roku. Natomiast do selekcji preferowane są zwierzęta długowieczne, odporne na choroby i charakteryzujące się bardzo dobrą płodnością.


Nocny wypas krów


Do jednych z ciekawszych rozwiązań zastosowanych w gospodarstwie w Dłoni należy zaliczyć nocny wypas krów. Jak wykazały badania jest on bardzo korzystnym elementem technologii chowu, szczególnie w okresie letnim, gdy temperatura otoczenia jest wysoka. Rozwiązanie to spowodowało, iż krowy więcej czasu spędzały leżąc oraz przeżuwając w okresie podwyższonej temperatury otoczenia, co zmniejszało negatywne skutki stresu cieplnego. Ponadto należy zauważyć, że jest to rozwiązanie tańsze od instalowania w budynkach inwentarskich różnego rodzaju systemów chłodzących, a samo wypasanie jest korzystne dla krów z przyczyn behawioralnych.


Wentylatory podsufitowe


Przedmiotem badań było także zbadanie efektu zamontowania wentylatorów podsufitowych poziomych. Wykazano, że różnice między temperaturą, wilgotnością względną i prędkością ruchu powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku były zdecydowanie korzystniejsze podczas, gdy wentylacja była włączona. Ponadto poprawa warunków mikroklimatycznych wpłynęła korzystnie na wartość użytkowości mlecznej krów.
Należy zauważyć, że Gospodarstwo w Dłoni jest najlepszym przykładem, iż można z dużym powodzeniem prowadzić hodowlę utrzymując krowy w oborach uwięziowych, jednocześnie dbając o ich behawior oraz dobrostan, a także odnosić wiele sukcesów hodowlanych i naukowych.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy