Racjonalny odchów cieląt

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Błędy popełniane w trakcie odchowu cieląt wpływają negatywnie na ogólną kondycję, wzrost i rozwój cieląt oraz na stan zdrowia uzyskiwanych z nich dorosłych krów. Ma to również duży wpływ na ich wydajność i tym samym na opłacalność produkcji mleka. Błędów popełnianych w okresie odchowu nie można zlikwidować w późniejszym etapie życia zwierząt. Będą one miały negatywny wpływ na efekty produkcyjne krów, szczególnie w przypadku wysokiej produkcji mleka. Z tych względów odchów cieląt należy prowadzić ze szczególną starannością od pierwszych dni ich życia.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.