Strefa Bydło

Wpływ żywienia pastwiskowego bydła na wartość dietetyczną i przydatność technologiczną mięsa

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise, Włochy

 

Środowisko, w którym bydło jest utrzymywane ma znaczący wpływ na jego zdrowotność, reprodukcję, dobre samopoczucie, wydajność, jakość uzyskiwanego mięsa oraz w ostateczności rentowność gospodarstwa. Hodowca ma za zadanie zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki, najlepiej zbliżone do naturalnych, co bezpośrednio wiąże się z zachowaniem odpowiedniego dobrostanu. Problematyka dobrostanu zwierząt gospodarskich nie jest zagadnieniem nowym, jednak dopiero niedawno stała się przedmiotem szerokiej dyskusji społecznej i politycznej. Pojęcie dobrostanu zwierząt jest definiowane na bardzo wiele różnych sposobów. Jednakże większość znanych i stosowanych definicji dobrostanu odnosi się do prawa zwierząt do humanitarnego traktowania, zgodnego z ich naturą i naturalnym środowiskiem.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy