Przygotowanie bydła do wystaw

Wojciech Neja

UTP Poznań

 

W Polsce organizowane są wystawy bydła mlecznego, które można podzielić w zależności od zasięgu terytorialnego na: ogólnokrajowe, regionalne, wojewódzkie oraz powiatowe lub o mniejszym zasięgu. Każda z tych wystaw ma swój odrębny regulamin, do którego stosują się hodowcy i organizatorzy. W regulaminie znajdują się informacje dotyczące kategorii wiekowych zwierząt. Na ogólnokrajowej wystawie prezentowane jest bydło w kategoriach wiekowych począwszy od jałówek rasy polskiej holszyńsko-fryzyjskiej (phf) odmiany czano-białej (cb) i czerwono białej (czb) w wieku 10-11 miesięcy, a kończąc na krowach odmiany phf cb w I, II, III i dalszych laktacjach. Ponadto prezentowane są krowy odmiany phf czb, rasy polskiej czerwonej, jersey i simentalskiej. Wystawa wojewódzka i regionalna różni się od ogólnokrajowej tym, że prezentowane jest tylko bydło odmiany phf cb i phf czb. Przygotowanie bydła do wystaw polega na przyzwyczajania zwierzęcia do chodzenia, a kończąc na prawidłowym wystrzyżeniu i pokazaniu cech hodowlanych zwierzęcia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.