Strefa Bydło

Lakenvelder mało znana rasa bydła

Marcin Różewicz; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


W długotrwałym procesie domestyfikacji czyli udomowienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich wykorzystywanych również obecnie w rolnictwie i produkcji żywności, zostały wyodrębnione różne rasy. W procesie ich kształtowania ważną rolę odgrywały warunki środowiskowe na terenach ich bytowania, ale również liczącego setki lat procesu selekcji prowadzonej przez człowieka, jak zarówno doboru naturalnego. Dobór naturalny dotyczył przeżywania osobników o cechach najlepiej dostosowanych do lokalnych warunków, co oznaczało odporność na zmienne warunki środowiska (temperatura, opady w trakcie roku, zasobność bazy paszowej), jak i lokalne choroby. Wpływ człowieka obejmował dobór konkretnych kojarzeń osobników o pożądanych dla niego cechach. Priorytety selekcji znacznie się zmieniały w ciągu wielowiekowej historii hodowli w zależności od wykorzystania kierunku bydła. Dawniej bydło użytkowane było jucznie, a także jako dostarczyciel mięsa oraz mleka. Dwa ostatnio wymienione kierunki są aktualne do dziś, natomiast wykorzystanie juczne oprócz wykorzystania wołów w uprawie ryżu w Azji nie ma większego znaczenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy