Hodowca Bydła 5/2016

W numerze:

 1. Efektywne i opłacalne ekonomicznie okrągłe zbiorniki żelbetowe firmy Wolf System Wolf
 2. Technologie konserwowania runi łąkowej Maciej Czyrko, Marzenna Olszewska
 3. Nowoczesne technologie produkcji sianokiszonki Marek Gaworski
 4. Rodzaj skarmianego TMR a skład mleka i produktów mlecznych Krzysztof Bilik
 5. Mikroorganizmy w żwaczu Małgorzata Horecka
 6. Ultrasonografia i nowoczesne metody rozrodu bydła biotransfer zarodków, sztuczne unasienianie Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 7. Możliwość występowania stresu cieplnego u krów Józef Krzyżewski
 8. Amoniak w oborze Katarzyna Sobocińska
 9. 10 000 kamizelek odblaskowych już rozdanych LNB
 10. Dodatkowe warstwy folii dają większe korzyści David Davies
 11. Metody żywienia bydła opasowego a profil kwasów tłuszczowych mięsa Anna Wilkanowska
 12. Jak należy oceniać efekty pracy hodowlanej na przykładzie stada bydła Gałopol Jerzy Żółkowski, Jolanta Kwiecińska-Wójtowicz, Marian Pankowski
 13. XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w Zakopanem Katarzyna Markowska

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ