Strefa Bydło

Technologie konserwowania runi łąkowej

Maciej Czyrko, Marzenna Olszewska

Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

W Polsce okres zimowego żywienia zwierząt trwa około 200 dni. Aby zaspokoić potrzeby pokarmowe zwierząt w tym czasie, należy wyprodukować i zakonserwować pasze jeszcze w okresie wegetacyjnym roślin. Ruń łąkowa może być konserwowana poprzez suszenie oraz zakiszanie. W Polsce nadal przeważa suszenie skoszonej runi na siano, pomimo iż kiszonki odznaczają się o wiele lepszą wartością pokarmową.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy