Nowoczesne technologie produkcji sianokiszonki

Marek Gaworski

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Cechą współczesnej produkcji mleczarskiej jest systematyczne doskonalenie technologii pozyskiwania wysokiej jakości pasz, w tym pasz objętościowych. O jakości sianokiszonki i nowoczesności jej produkcji decydują rozwiązania technologiczne, sprzęt techniczny, a także odpowiednio dobrana folia.

W krajowych warunkach rozpowszechnione są głównie dwie technologie produkcji sianokiszonki: w silosach (lub pryzmach) oraz balotach, co determinuje zakres użytkowanego sprzętu i rodzaj zastosowanej folii. Współcześnie oferowany na rynku i użytkowany sprzęt jest coraz bardziej wyrafinowany technicznie, co w powiązaniu z dostępem do wysokiej jakości folii stanowi o doskonałości produkcji sianokiszonki.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.