Strefa Bydło

Rodzaj skarmianego TMR a skład mleka i produktów mlecznych

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Mleko i produkty mleczarskie z uwagi na swoje walory odżywcze odgrywają nadal dużą rolę w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych człowieka. Z uwagi jednak na wysoki udział i niekorzystny skład kwasów tłuszczowych postrzegane są w świadomości społecznej jako czynnik ryzyka w rozwoju tzw. chorób cywilizacyjnych. Przesłanki te spowodowały, że w ostatnich latach podejmuje się coraz więcej badań nad aspektami zdrowotnymi różnego rodzaju tłuszczów, białek i składników biologicznie aktywnych, zawartych w mleku i jego przetworach oraz modyfikowaniu ich składu różnymi metodami, w tym również poprzez żywienie (Nielsen i in., 2006).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy