Wykorzystanie genetyki i genomiki w doskonaleniu bydła, część I

Jolanta Oprządek

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,, Jastrzębiec

 

Bydło mięsne

Mięso stanowi mieszaninę ponad kilkudziesięciu związków chemicznych, występujących w nim stale, ale w różnych ilościach. Skład chemiczny mięsa uzależniony jest od wielu czynników przyżyciowych – gatunku, wieku, płci, rasy, stopnia opasienia a także, z jakiej części tuszy pochodzi dany kawałek mięsa i stopnia zmian poubojowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.