Żywienie cieliczek a ekspresja genów warunkujących mammogenezę

Krzysztof Bilik, Barbara Niwińska

Instytut Zootechniki PIB,

Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Wychów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieliczek hodowlanych wywiera decydujący wpływ na wyniki późniejszego użytkowania mlecznego krów. W pierwszych tygodniach życia cielęcia następuje bowiem intensywny wzrost tkanek i narządów, rozwijają się przedżołądki oraz kształtuje się odporność organizmu decydująca o przystosowaniu zwierzęcia do środowiska. Wybór oraz zastosowanie w praktyce hodowlanej właściwego systemu żywienia cieliczek ras mlecznych wywiera więc znaczący wpływ nie tylko na ich wzrost, ale także na rozwój tych narządów, które w wieku produkcyjnym mogą decydować o ich przyszłej wartości użytkowej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.