Hodowca Bydła 10/2016

W numerze:

  1. Centrum Genetyczne EBP w Sztumie już działa Katarzyna Markowska
  2. Wpływ rodzaju pasz objętościowych na zawartość składników biologicznie czynnych w mleku krów Józef Krzyżewski
  3. Alternatywne wykorzystanie krów o niskiej wydajności mlecznej w gospodarstwach wielkotowarowych Edyta Wojtas
  4. Czy inseminator zapładnia, czy tylko unasienia samicę? Henryk Pawlak
  5. Wszechstronna kukurydza Wartościowa pasza oraz odnawialne źródło energii, Pienice, 28.08.2016 Katarzyna Markowska
  6. Odmiany kukurydzy KWS sprawdzają się w różnych warunkach Rembiszewo Zegadły, pow. Zambrowski02.09.2016 Katarzyna Markowska
  7. Żywieniowe metody modyfikowania cech funkcjonalnych wołowiny Anna Wilkanowska
  8. Big Brother w oborze Marek Gaworski, Michał Boćkowski
  9. Krowa pastwiskowa – czy to nowa rasa krów? Jerzy Żółkowski
  10. Stare i nowe patogeny bydła Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ