Big Brother w oborze

Marek Gaworski, Michał Boćkowski

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

 

Nowoczesne podejście do produkcji zwierzęcej to podejście oparte na wiedzy i informacji. Mierzalne parametry, w tym przyrosty masy ciała zwierząt, zmiany wydajności mlecznej krów i mikrobiologicznych cech mleka, czy też ilości pobranej paszy stanowią doskonały przykład informacji przydatnej w ocenie przebiegu procesów produkcyjnych. Oprócz tego, co da się zmierzyć w stadzie, równie istotne może okazać się także to, co da się … zaobserwować.

Zaloguj się, aby zobaczyć.