Wpływ rodzaju pasz objętościowych na zawartość składników biologicznie czynnych w mleku krów

Józef Krzyżewski

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Do niedawna uważało się, że mleko i produkty z niego otrzymywane odgrywają znaczącą rolę w żywieniu człowieka, głównie ze względu na zawartość w nich podstawowych składników pokarmowych, tj. tłuszczu i białka. Dlatego też prowadzona przez wiele dziesięcioleci selekcja bydła mlecznego była ukierunkowana na uzyskanie wysokiej wydajności mleka, zawierającego dużo tłuszczu, a w okresie ostatnich dziesięcioleci także zawartości białka.

Zaloguj się, aby zobaczyć.