Genetyczne czynniki kształtujące wydajność mleczną u bydła

Oliwia Duszyńska-Stolarska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

w Bydgoszczy

 

Nieustanny rozwój nauki stwarza możliwości bardziej szczegółowej oceny zwierząt niż w przypadku tradycyjnych metod. Ocenie podlega przede wszystkim wydajność mleczna, na kształtowanie której wpływają zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne. Badania nad polimorfizmem określonych genów pozwalają ocenić, który z wariantów genetycznych wpływa na kształtowanie korzystnych wartości cech. Poszukiwanie genotypów wpływających na korzystną wartość cechy pozwoli na dokładniejszą selekcję najbardziej wartościowych zwierząt.

Wydajność mleczna należy do kategorii cech ilościowych. Mechanizm dziedziczenia tych cech jest znacznie bardziej skomplikowany niż w przypadku cech jakościowych. Wartość cechy jest modulowana przez genotyp oraz warunki środowiskowe. Cechy ilościowe są kontrolowane przez wiele genów.

                Pomiędzy poszczególnymi genami zachodzi dziedziczenie pośrednie, w którym jeden wariant alleliczny wpływa korzystnie na poziom cechy.

Markery genetyczne nowoczesne narzędzia diagnostyczne

Identyfikacja genów kształtujących cechy o znaczeniu gospodarczym stanowi przedmiot licznych badań. W przypadku hodowli bydła analizy te skupiają się przede wszystkim na określeniu, które z genetycznych wariantów kształtują wysoką wydajność mleczną. Wartość cechy jest modulowana przez genotyp oraz warunki środowiskowe. Niestety, liczba poligenów oraz które z nich istotnie wpływają na wartość cechy, nie została dotąd poznana. Badania skupiają się na poszukiwaniu genów, które w znacznym stopniu wpływają na rozpatrywaną cechę.

Zaloguj się, aby zobaczyć.