Kukurydza wartościowa roślina paszowa

Wojciech Neja, Anna Neja

Bydgoszcz

 

Kukurydza jest bardzo ważną i wartościową rośliną paszową przydatną w żywieniu bydła oraz wielu innych gatunków zwierząt hodowlanych. Ma również zastosowanie w przemyśle młynarskim, w produkcji skrobi, a także w produkcji biogazu.

Duża plenność i wartość rolnicza kukurydzy jest wynikiem wieloletniej selekcji i zastosowania nowoczesnej genetyki oraz opracowania naukowo technologicznej uprawy, dostosowanej do kierunków jej użytkowania, co wpłynęło na dużą plenność i wartość rolniczą kukurydzy. W każdym roku odnotowuje się wzrost ilości odmian kukurydzy wpisywanych do Krajowego Rejestru Odmian. Obecnie znajduje się w nim ponad 170 odmian. Właściwy dobór odmiany wpływa nawet w 30% na sukces w uprawie kukurydzy, dlatego ważna jest znajomość cech poszczególnych odmian. Liczbą FAO określa się odpowiednią wczesność. Odmiany uprawiane na ziarno powinny charakteryzować się:

             odpowiednią wczesnością (określaną liczbą FAO),

             wysokim poziomem plonowania,

             odpornością na chłody i wyleganie,

             małym porażeniem przez choroby czy szkodniki.

                Do FAO 220 zalicza się odmiany wczesne (do FAO 220), które plonują niżej niż średnio wczesne (do FAO 250) i średnio późne (FAO 260-290), ale gwarantują zebranie ziarna o 10-20 dni wcześniej i o wilgotności 25-30%.

Zaloguj się, aby zobaczyć.