Wpływ pastwiskowego żywienia krów na zawartość składników prozdrowotnych w mleku

Iwona Radkowska, Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Balice k/Krakowa

Adam Radkowski, Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

W ostatnich latach obserwowany jest znaczny wzrost świadomości konsumentów, coraz większe znaczenie ma jakość i pochodzenie produktów oraz warunki utrzymania zwierząt i ich dobrostan. Najbardziej przyjaznym, umożliwiającym zaspokajanie naturalnych potrzeb krów jest system pastwiskowy. Natomiast zachowanie krów utrzymywanych w oborach i żywionych w systemie TMR znacznie odbiega od zachowań naturalnych występujących u krów przed ich udomowieniem. Krowy mleczne są przystosowane do pobierania runi pastwiskowej, która w tradycyjnym modelu żywienia była podstawą żywienia w okresie letnim.

Zaloguj się, aby zobaczyć.