Żywienie krów mamek ras mięsnych w okresie letnim

Krzysztof Bilik, IZ PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


W wielu regionach kraju o dużym areale trwałych użytków zielonych, obserwuje się coraz większe zainteresowanie rolników chowem i hodowlą krów ras mięsnych lub w typie mięsnym, użytkowanych do odchowu cieląt. Krowy matki ras mięsnych stanowią podstawę do produkcji dobrej jakości żywca wołowego i dostarczania materiału hodowlanego (jałówek do odnowienia stada i buhajów do krzyżowania towarowego lub wypierającego).

Zaloguj się, aby zobaczyć.