Sposoby minimalizacji stresu cieplnego u bydła

Dorota Godyń, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Balice k. Krakowa


Wysokie temperatury powietrza, występujące w Polsce w okresie lata, pogarszają warunki bytowe zwierząt gospodarskich. Największą bolączką producentów i hodowców bydła są obniżone w tym okresie wskaźniki produkcyjne, zwłaszcza dotyczące spadku wydajności mlecznej. W krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym, stosowane są różnego rodzaju rozwiązania technologiczne poprawiające warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach dla bydła. Niektóre technologie z powodzeniem stosowane są także w naszym kraju. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.