Układ hormonalny i odpornościowy. W jaki sposób wpływają na rozród i utrzymanie ciąży u bydła

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Dzisiaj wiemy już, że długoletnie wysiłki pracy hodowlanej nakierowane na poprawę wydajności krów przyczyniły się jednocześnie do znaczącego obniżenia ich płodności. Przy czym największy problem tkwi nie tyle w skutecznym zapłodnieniu, a w utrzymaniu ciąży. Odsetek strat zarodkowych jest w przypadku bydła najwyższy spośród wszystkich zwierząt hodowlanych i szacowany jest obecnie nawet na 45-65% (Świątek A., Okólski A., 2012). Problemy w zakresie rozrodu bydła często wynikają także ze słabego manifestowania objawów rujowych u krów. Zaburzenia związane z rozrodem mogą być rezultatem niewłaściwego żywienia, w tym niedoborów mineralno-witaminowych, zatuczania zwierząt, ale także rozchwiania fizjologicznej aktywności hormonalnej samicy oraz działania jej układu immunologicznego. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.