Żywienie pastwiskowe krów a przydatność technologiczna mleka

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Skład i jakość mleka zależą od uwarunkowań genetycznych, środowiskowych, od stanu fizjologicznego i zdrowotnego zwierząt. W znacznym stopniu decydujący wpływ mają warunki utrzymania krów, a co za tym idzie, również ich żywienie. Każdy ze stosowanych systemów utrzymania ma swoje zalety i wady oraz może wpływać w różnym stopniu na ilość i jakość mleka.

Zaloguj się, aby zobaczyć.