Rola żywienia w produkcji mleka wysokiej jakości

Krzysztof Bilik, IZ PIB Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


Obecnie żywność przestaje być postrzegana wyłącznie jako źródło składników odżywczych służących pokryciu potrzeb organizmu człowieka. Duże zainteresowanie budzi bowiem zdolność żywności do oddziaływujące na stan jego zdrowia. Ta ewolucja poglądów doprowadziła do wzrostu popytu na żywność o właściwościach prozdrowotnych (funkcjonalnych), wpływających na wybrane funkcje organizmu człowieka w sposób pozytywny (Bellisle i in. 1998). Pozyskiwanie takiej żywności łączy się z tzw. „łańcuchem podaży produktów pochodzenia zwierzęcego (food supply chain) od producenta do konsumenta”, mającym bezpośredni wpływ na jakość tych produktów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.