Właściwa kondycja krów w okresie zasuszania

Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie zasuszenia. Najczęściej popełnianymi błędami w tym okresie są zbyt obfite żywienie energetyczne oraz niewłaściwe żywienie mineralne. Błędy te są jedną z głównych przyczyn występowania różnego rodzaju schorzeń i w konsekwencji przedwczesnego brakowania krów (tab. 1).

Zaloguj się, aby zobaczyć.