Wytrzymałe, zdrowe i wydajne białogrzbiete warto trzymać

Tomasz Kodłubański


Bydło białogrzbiete przeszło długą drogę od prawie całkowitego wyginięcia w Polsce w drugiej połowie XX wieku aż po odrodzenie w początku XXI wieku na skutek systematycznych działań Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który w pierwszym dziesięcioleciu tego stulecia wdrożył program ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.