Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6/2017

Właściwa kondycja krów w okresie zasuszania

Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie zasuszenia. Najczęściej popełnianymi błędami w tym okresie są zbyt obfite żywienie energetyczne oraz niewłaściwe żywienie mineralne. Błędy te są jedną z głównych przyczyn występowania różnego rodzaju schorzeń i w konsekwencji przedwczesnego brakowania krów (tab. 1).

Dobrostan żywieniowy

Katarzyna Sobocińska


Dobrostan to nic innego jak stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w którym zwierzęta są w pełnej harmonii ze środowiskiem. Właściciel w pełni odpowiada za poziom ich dobrostanu, który jest wypadkową wielkości produkcji i zysków z hodowli oraz wymagań zootechnicznych i norm prawnych.

Rola żywienia w produkcji mleka wysokiej jakości

Krzysztof Bilik, IZ PIB Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


Obecnie żywność przestaje być postrzegana wyłącznie jako źródło składników odżywczych służących pokryciu potrzeb organizmu człowieka. Duże zainteresowanie budzi bowiem zdolność żywności do oddziaływujące na stan jego zdrowia. Ta ewolucja poglądów doprowadziła do wzrostu popytu na żywność o właściwościach prozdrowotnych (funkcjonalnych), wpływających na wybrane funkcje organizmu człowieka w sposób pozytywny (Bellisle i in. 1998). Pozyskiwanie takiej żywności łączy się z tzw. „łańcuchem podaży produktów pochodzenia zwierzęcego (food supply chain) od producenta do konsumenta”, mającym bezpośredni wpływ na jakość tych produktów.

Żywienie pastwiskowe krów a przydatność technologiczna mleka

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Skład i jakość mleka zależą od uwarunkowań genetycznych, środowiskowych, od stanu fizjologicznego i zdrowotnego zwierząt. W znacznym stopniu decydujący wpływ mają warunki utrzymania krów, a co za tym idzie, również ich żywienie. Każdy ze stosowanych systemów utrzymania ma swoje zalety i wady oraz może wpływać w różnym stopniu na ilość i jakość mleka.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy