Dobrostan żywieniowy w oborze

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski, Bogdan Dróżdż*

*Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie


Miejsce pobierania przez zwierzęta paszy w oborze zalicza się do kluczowych obszarów stanowiących o efektywności produkcji bydła. I to nie tylko ze względu na skład i jakość zadawanych poszczególnym grupom zwierząt pasz. Równie istotne pozostaje stworzenie komfortowych warunków pobierania pasz, przekładających się na dobrostan żywieniowy w budynku inwentarskim.

Zaloguj się, aby zobaczyć.