Funkcjonalne składniki mleka

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Zgodnie z definicją Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej z 1914 roku, mleko jest to produkt ciągłego, nieprzerwanego doju, od zdrowej, dobrze żywionej, nieznużonej krowy mlecznej, otrzymany w sposób prawidłowy bez domieszki siary. Ze względu na zawartość wszystkich koniecznych do życia składników odżywczych i dużą ich przyswajalność, mleko jest zaliczane do najwartościowszych artykułów. Mleko i produkty mleczne należą do żywności o szczególnie dużej gęstości odżywczej (INQ – index of nutritional quality). Wszystkie składniki mleka są efektywnie wykorzystywane przez organizm, jedynym wyjątkiem jest laktoza. Mleko oraz przetwory mleczne odgrywają znaczącą rolę w żywieniu człowieka, a ich udział w codziennym jadłospisie stanowi ważne kryterium oceny prawidłowego odżywiania różnych grup ludności.

Zaloguj się, aby zobaczyć.