Ekologiczne utrzymanie bydła mlecznego

Piotr Wójcik, Instytut Zootechniki PIB


W ostatnim czasie w kraju obserwujemy znaczne zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznym. W konsekwencji, wzrasta nie tylko dostępność szerokiej już gamy produktów krajowych, ale także powstają nowe mleczarnie i wytwórcy produktów mlecznych pochodzących z ekologicznego chowu bydła mlecznego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.