Odchów cieląt przeznaczonych na opas

Krzysztof Bilik, IZ PIB, Dział Żywienia zwierząt i Paszoznawstwa


Zasady wychowu cieląt hodowlanych ras mlecznych (cieliczek i buhajków) oraz buhajków przeznaczonych do dalszego opasania nie różnią się w okresie odchowu od urodzenia do osiągnięcia masy ciała ok. 150 kg (tj. wieku 4-5 miesięcy życia). W czasie odchowu tych cieląt, zwiększa się stopniowo ilość pasz stałych, dzięki czemu już w wieku 4. miesięcy mają one dobrze rozwinięty żwacz. Cielęta ras mięsnych utrzymywane są natomiast przy swoich matkach i w czasie odchowu wypijają całą ilość mleka wydzielanego przez krowę w okresie laktacji. O wynikach odchowu i wartości zdrowotnej zwierzęcia decyduje wartość odżywcza siary i mleka matki, higieniczne warunki utrzymania w czasie porodu oraz prawidłowe postępowanie z cielęciem po urodzeniu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.