Strefa Bydło

Hodowca Bydła 9/2017

Przyczyny zalegania krów

Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn


Współczesne uwarunkowania ekonomiczne, dążenie do minimalizacji strat, a przez to do obniżania kosztów w celu poprawy efektywności produkcji zwierzęcej, zmuszają do osiągania coraz to lepszych wyników w chowie zwierząt. Jest ono możliwe wyłącznie wtedy, gdy zwierzęta mogą przebywać w zdrowym, pozbawionym zagrożeń środowisku. Wysoką produkcyjność i zdrowotność bydła można uzyskać poprzez utrzymanie równowagi pomiędzy wartością hodowlaną, a warunkami środowiskowymi. Czynnikiem wpływającym na poprawę efektywności w hodowli bydła jest praca hodowlana oraz technologia chowu.

Ekologiczne utrzymanie bydła mlecznego

Piotr Wójcik, Instytut Zootechniki PIB


W ostatnim czasie w kraju obserwujemy znaczne zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznym. W konsekwencji, wzrasta nie tylko dostępność szerokiej już gamy produktów krajowych, ale także powstają nowe mleczarnie i wytwórcy produktów mlecznych pochodzących z ekologicznego chowu bydła mlecznego.

Funkcjonalne składniki mleka

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Zgodnie z definicją Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej z 1914 roku, mleko jest to produkt ciągłego, nieprzerwanego doju, od zdrowej, dobrze żywionej, nieznużonej krowy mlecznej, otrzymany w sposób prawidłowy bez domieszki siary. Ze względu na zawartość wszystkich koniecznych do życia składników odżywczych i dużą ich przyswajalność, mleko jest zaliczane do najwartościowszych artykułów. Mleko i produkty mleczne należą do żywności o szczególnie dużej gęstości odżywczej (INQ – index of nutritional quality). Wszystkie składniki mleka są efektywnie wykorzystywane przez organizm, jedynym wyjątkiem jest laktoza. Mleko oraz przetwory mleczne odgrywają znaczącą rolę w żywieniu człowieka, a ich udział w codziennym jadłospisie stanowi ważne kryterium oceny prawidłowego odżywiania różnych grup ludności.

Technologia żywienia krów w oborach z robotami udojowymi

Wojciech Neja

 

W ostatnich latach w Polsce pojawia się w oborach coraz więcej robotów udojowych. Dzięki temu codzienna obsługa bydła jest znacznie ułatwiona. Dotyczy to również systemu żywienia. W oborach z robotami dodatkową funkcją żywienia jest zapewnienie ruchu od stołu paszowego do legowiska.

Lely obchodzi 25. rocznicę wprowadzenia zrobotyzowanego systemu doju

Lely 

Maassluis, 14 września 2017 roku. 18 sierpnia, dokładnie 25 lat temu, po raz pierwszy popłynęło do zbiornika mleko z robota Lely Astronaut. Był to ważny krok w dziedzinie automatyzacji gospodarstw produkujących mleko na całym świecie. Oznacza to, że całe pokolenie hodowców bydła mlecznego wychowało się właśnie na wspomnianym rozwiązaniu. Zgodnie z przesłaniem „Świętuje kolejne pokolenie” Lely pragnie uczcić ten przełomowy moment, wprowadzając specjalną promocję jubileuszową.

Dobrostan żywieniowy w oborze

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski, Bogdan Dróżdż*

*Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie


Miejsce pobierania przez zwierzęta paszy w oborze zalicza się do kluczowych obszarów stanowiących o efektywności produkcji bydła. I to nie tylko ze względu na skład i jakość zadawanych poszczególnym grupom zwierząt pasz. Równie istotne pozostaje stworzenie komfortowych warunków pobierania pasz, przekładających się na dobrostan żywieniowy w budynku inwentarskim.

Źle przygotowany TMR przyczyną zaburzeń metabolicznych

Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Wprowadzenie żywienia krów mlecznych, zwłaszcza wysoko wydajnych, według systemu TMR, polegającego na zmieszaniu wszystkich komponentów dawki pokarmowej, stworzyło szansę wyeliminowania znacznej części ciężkiej pracy ręcznej przy tym kierunku produkcji zwierzęcej i tym samym umożliwiło powiększenie stada krów. Ponadto do najczęściej wymienianych zalet tego systemu zalicza się przede wszystkim możliwość optymalnego dostosowania składu dawki pokarmowej do procesów fermentacyjnych zachodzących w żwaczu krów, decydujących o wydajności mleka, jego składzie chemicznym i wyeliminowaniu schorzeń metabolicznych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.