Wpływ wieku pierwszego wycielenia na wydajność mleczną pierwiastek i ich płodność

Jerzy Żółkowski, SGGW Warszawa


Liczne publikacje, tak w literaturze krajowej, jak i zagranicznej zwracają uwagę na konieczność wcześniejszej inseminacji jałówek. Dokonuje się tego nawet w wieku 12 m-cy. Wówczas, aby ograniczyć ciężkie porody stosuje się nasienie seksowane w kierunku uzyskania cieliczek. Tak wczesna inseminacja wymaga zastosowania w odchowie cieląt intensywnego żywienia. Należy dążyć do uzyskania przyrostów masy ciała w granicach 900 g dziennie u rocznych jałówek. Autorzy zwracają uwagę, że intensywne żywienie ma duży wpływ na rozwój tkanki gruczołowej wymienia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.