Czochradła - ważny czynnik dobrostanu i profilaktyki chorób bydła

Agnieszka Rudnicka, Edyta Wojtas, Anna Zielak-Steciwko; Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Czochranie się jest jedną z podstawowych czynności behawioralnych. Oprócz zaspokojenia potrzeb bytowych (dobrostan), staje się głównym czynnikiem decydującym o stanie zdrowia zwierząt, a w konsekwencji o wynikach produkcyjnych. Współczesne wymagania i perspektywy hodowli zadecydowały o alkierzowym systemie utrzymania bydła. Ograniczony w nich dostęp do naturalnych przedmiotów, o które zwierzęta mogłyby się swobodnie ocierać, nakłada na hodowcę konieczność zapewnienia dogodnego substytutu w postaci czochradła.

Zaloguj się, aby zobaczyć.