Genetyczna kontrola procesów laktacji

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, w Bydgoszczy

Gruczoł mlekowy jest zbudowany z pecherzykowo-cewkowej tkanki pochodzenia skórnego. Narząd ten występuje wyłącznie u ssaków i jest solidnie powiązany z układem rozrodczym. Laktacja stanowi ostatnią fazę w procesie rozrodu będąc pod ścisłą kontrolą czynników środowiskowych oraz genetycznych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.