Nasienie seksowane

Alicja Mizera, Marian KuczajEfektywny rozród bydła mlecznego jest jednym z czynników warunkujących opłacalność produkcji mleka. Obecne technologie stosowane w hodowli zwierząt oferują wiele możliwości, ale niosą ze sobą także wyzwania związane z zarządzaniem reprodukcją w stadzie krów mlecznych. Embriotransfer i nasienie seksowane to dziś narzędzia często wykorzystywane w gospodarstwach mlecznych. Kontrolowanie płci pozwala na szybsze osiągnięcie postępu genetycznego, wyższą produktywność i co najważniejsze, na eliminację niepożądanej przez hodowcę płci. Zatem możliwość użycia seksowanego nasienia, pochodzącego od elitarnych byków jest wiodącym narzędziem w strategicznym zestawie zarządzania stadem i warunkuje jego rentowność.

Zaloguj się, aby zobaczyć.