Produkcja żywca wołowego w Polsce

Piotr Stanek, Paweł Żółkiewski, Zygmunt Litwińczuk, Katedra Hodowli i Ochrony, Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Globalna produkcja zwierzęca wykazuje rosnącą tendencję (Westhoek i wsp. 2011). Pomimo wysokich cen mięsa wołowego, w niektórych krajach jego spożycie jest znaczne i wynosi ponad 60 kg/osobę (np. Urugwaj).

Zaloguj się, aby zobaczyć.