Strefa Bydło

Czynniki kształtujące zawartość mocznika w mleku krowy

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Mocznik jest niebiałkowym związkiem azotowym stale występującym w mleku. Jego zawartość w mleku stanowi dziesiątą część ilości mocznika wydalanego przez krowę w moczu. Powstaje on z amoniaku w wątrobie. Znaczna część białka pochodzącego z dawki pokarmowej (zwykle około 70-80%), po pobraniu przez krowę ulega bakteryjnemu rozkładowi w żwaczu osiągając postać amoniaku.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy