Strefa Bydło

Czynniki warunkujące produkcję mleka wysokiej jakości

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

W Polsce bydło mleczne stanowi około 96% pogłowia bydła w Polsce. Produkcja mleczna jest wiodącą gałęzią hodowli bydła. Z ekonomicznego punktu widzenia celem hodowcy jest pozyskiwanie znacznych ilości surowca. Jednakże w dobie podwyższonej świadomości konsumentów, jakość mleka posiada ogromne znaczenie. Wydajność mleka oraz jego skład są warunkowane szeregiem wpływających na siebie czynników.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy